DiKon – Digital konvergens

Digitale publikationer til bygge- & anlægsbranchen

Standardiserede publikationer og værktøjer som bidrager til værdiskabelse i bygge- & anlægsbranchen.

Hvem er DiKon

Et branchefællesskab

DiKon – Digital Konvergens er et branchefællesskab på tværs af ti forskellige virksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche, hvis ambition er at udvikle og bidrage til det digitale grundlag for værdiskabende processer i branchen

Mest downloade publikationer

Byggeri

Anlæg

 • Bygningsdelsspecifikationer

  Udviklet i samarbejde med

  DiKon Supplement - Bygningsdelsspecifikationer
  Leverancespecifikation for bygningsmodeller
  DiKon LCA-vejledning til supplement
  DiKon Modelbaseret Afsætning
  Specification of Building Parts - Scan to BIM
  Vejledning omkring udveksling af leverandørmodeller V1.0
  Bygningsdelsspecifikationer

  Udviklet i samarbejde med

  DiKon Supplement - Bygningsdelsspecifikationer
  Leverancespecifikation for bygningsmodeller
  DiKon LCA-vejledning til supplement
  DiKon Modelbaseret Afsætning
  Specification of Building Parts - Scan to BIM
  Vejledning omkring udveksling af leverandørmodeller V1.0
 • DiKon & BIM infra.dk, Anlægsdelsspecifikationer R2
  Leverancespecifikation
  DiKon & BIM infra.dk, Anlægsdelsspecifikationer R2
  Leverancespecifikation
Vi bidrager til et digitalt grundlag

Udvikling af standardiserede publikationer og værktøjer

Via løbende udvikling og udgivelse af standardiserede publikationer og værktøjer bidrager DiKon til den værdiskabelse, der på daglig basis finder sted i bygge- og anlægsbranchen. Ved at standardisere grundlaget for det digitale samarbejde internt i virksomhederne og på tværs af branchen lettes samarbejdet og de processer, som driver bygge- og anlægsprojekterne i Danmark frem.

11

Sustainable cities
and communities

FN bæredygtighedsmål

Hos DiKon vil vi gerne understøtte bæredygtigt byggeri ved at udvikle og bidrage til det digitale grundlag for de værdiskabende bæredygtigheds- processer hos medlems- virksomhederne og den danske bygge- og anlægsbranche.

Mød et medlem af DiKon

Frederik Bæk fra Sweco Architects Denmark

Sætter her ord og holdninger på digitaliseringen i byggebranchen. “Digitaliseringstoget kører, men det er endnu ikke for sent at springe på…” Du kan finde alle vores medlemsinterviews på LinkedIn
Testimonials

Det siger vores medlemmer

Digitalisering får mere og mere samfundsmæssig bevågenhed. Det gør DiKon endnu vigtigere som en samlet stemme, der favner både rådgivere og entreprenører

Troels Hoff Head of BIM - Rambøll Denmark Buildings

Produktivitet og gode resultater i byggebranchen i er høj grad afhængige af, hvordan vi kommunikerer og samarbejder på tværs af fag og virksomheder. Netop derfor er DiKon et rigtig vigtigt initiativ

Jacob Güldner Team Manager Innovation and Business Intelligence, NCC

Gennem DiKon samarbejdet kan vi udvikle nogle praktisk anvendelige værktøjer, der bidrager til at flytte en samlet byggebranche

Mads Carlsen Head of Digitel Innovation, Sweco

Vi skal turde videndele og samarbejde på tværs af virksomheder og fag, da det er den tværfaglige forståelse, der gør, at vi kan udnytte de digitale værktøjer i praksis

Christian Østen Rasmussen VDC Group Manager, Aarsleff