Vores mission

DiKon - Digital Konvergens

DiKons medlemsvirksomheder har i fællesskab udformet en mission, som er omdrejningspunktet for alle aktiviteter og publikationer, som tager sit afsæt i DiKon – Digital Konvergens.

”DiKons mission er at udvikle og bidrage til det digitale grundlag for værdiskabende processer hos medlemsvirksomhederne og den danske bygge- og anlægsbranche”.

Denne missionserklæring er retningssættende for de publikationer og erfaringer, som DiKon’s arbejdsgruppe i fællesskab udarbejder og udgiver til fri afbenyttelse i bygge- og anlægsbranchen

Vi udvikler det digitale grundlag for værdiskabende processer

Digitaliseringen af den danske bygge- og anlægsbranche har væretlænge undervejs. Det er en rejse, der ufortrødent vil fortsætte drevet frem af det, der er kendetegnende for bygge- og anlægsbranchen i Danmark – konkurrence, innovation og værdiskabelse. Netop derfor er der brug for løbende at udvikle, teste og standardisere det digitale grundlag, som selve den digitale udvikling i branchen hviler på. I takt med, at den teknologiske udvikling åbner op for nye muligheder er det afgørende, at aktørerne har mulighed for at tage udgangspunkt i sammenlignelige standarder og værktøjer. På den måde letter og effektiviserer vi selve den teknologiske udvikling og effektiviserer det samarbejde, som er katalysatoren i den danske bygge- og anlægsbranche.

Vi bidrager til det digitale grundlag for værdiskabende processer

Via løbende udvikling og udgivelse af standardiserede publikationer og værktøjer bidrager DiKon til den værdiskabelse, der på daglig basis finder sted i bygge- og anlægsbranchen. Ved at standardisere grundlaget for det digitale samarbejde internt i virksomhederne og på tværs af branchen lettes samarbejdet og de processer, som driver bygge- og anlægsprojekterne i Danmark frem.

Konkret bidrager DiKon til det digitale grundlag via løbende udgivelse af for eksempel Bygningsdelsspecifikationer, Leverancespecifikationer, LCA-vejledninger, Scan to BIM standarder, samt udgivelser med standardiseret strukturering af udbudsmaterialer og modelbaseret afsætning.

DiKon udvikler digitale standarder til fri afbenyttelse

Den gevinst, som genereres i form af effektive samarbejder, standardiserede publikationer og værdiskabende processer er en konkurrencedygtig bygge- og anlægsbranche. Dog er der ikke nogen enkelt virksomhed i Danmark, der alene kan være garant for den gevinst. Vækst båret frem af digitalisering sker via samarbejder og kræver, at hver enkelt virksomhed løbende løfter deres digitale formåen. Netop derfor er nogle af de største aktører i den danske bygge- og anlægsbranche aktive medlemsvirksomheder i DiKon. Og derfor er det ligeledes en fast del af branchefællesskabets mission at styrke det digitale grundlag for værdiskabende processer ved at stille DiKons publikationer til rådighed for resten af den danske bygge- og anlægsbranche.