FN’s Bæredygtighedsmål 11

Bæredygtighed

Bæredygtighed i bygge- og anlægsbranchen er hurtigt blevet et konkurrenceparameter og heldigvis hæves ambitionsniveauet og  bæredygtighedskravene løbende fra både bygherrer, kunder og fra samfundet som helhed. D.1. januar 2023 blev der indført klimakrav i bygningsreglementet for at nedsætte CO2-udledningen fra byggeri.

Hos DiKon vil vi gerne understøtte bæredygtigt byggeri ved at udvikle og bidrage til det digitale grundlag for de værdiskabende bæredygtighedsprocesser hos medlemsvirksomhederne og den danske bygge- og anlægsbranche.

 

DiKon LCA-vejledning til supplement

Vi understøtter

Bæredygtigt byggeri

Konkret har DiKon udviklet LCA-vejledningen, der relaterer sig til YBL2018 ”9.33 Bæredygtighed, Enkeltydelser” i forbindelse med udarbejdelse af Livscyklusvurderinger (LCA).  Vejledningen angiver principper for at definere en del af den nødvendige information, der skal være til stede i et projekt, for at kunne udføre LCA-analyser i løbet af projekterings- og udførelsesfasen. 

Kristian sætter ord på

DiKons LCA vejledning

Da der d.1. januar 2023 blev indført klimakrav i bygningsreglementet for at nedsætte CO2-udledningen fra byggeri har vi produceret to film, der sætter ord på selve LCA-vejledningen og guider jer igennem, hvordan I kan arbejde med modelbaserede informationer til de bæredygtighedsanalyserne

Kristian Mouridsen fra NCC sætter her ord på vores LCA-vejledning til supplement udgivelsen. 

11

Sustainable cities
and communities

FN bæredygtighedsmål 11

FN’s Bæredygtighedsmål 11 understreger vigtigheden af at arbejde målrettet med at udvikle bæredygtige byer og beboede områder:

“Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige”

Ved at bidrage til den digitale bygge- og anlægsbranche er det håbet, at dette kan skubbe på for at indfri FN’s delmål 11.3:

“Inden 2030 skal byudvikling gøres mere inkluderende og bæredygtig, og kapaciteten til en inddragende, integreret og bæredygtig boligplanlægning og forvaltning i alle lande skal styrkes”.