Kontaktinfo på

Anlægsgruppen

Digitaliseringen er i fuld gang i anlægsbranchen og der er brug for digitale standarder, som vi kender dem fra byggeriet. Ambitionen er at den værdiskabende udvikling, som DiKons kendte værktøjer har understøttet skal udbredes til anlægssegmentet.

Info om

Anlægsgruppen

Casper Hertz Nielsen

Proces – og innovationsleder NCC


4170 4186
caspni@ncc.dk

Kim Gersvang

Proces- og innovationsleder NCC


4170 4382
kimger@ncc.dk

Jeppe Bæklund

BIM Manager Rambøll


5161 1860
jepb@ramboll.dk

Hassan Mohamad

VDC Group Manager Aarsleff


2490 0619
ham@aarsleff.com

Kristian Toft


krit@aarsleff.com

Kenneth Bengtsson Hansen


ksbha@arkitema.com

Magdalena Muniak


mgmu@cowi.com

Elpina Nakiete Kinenekejo


enki@cowi.com

Anders Frederiksen


anders.frederiksen@sweco.dk

Kontaktinfo på

Byggerigruppen

Det er vigtigt at få bredt digitale standarder ud, så der snakkes samme digitale sprog, når der samarbejdes på tværs af aktørerne i byggebranchen. Dermed får de involverede parter samme tilgang til, hvordan vi arbejder med- og udvikler projekterne i fællesskab.

Info på

Byggerigruppen

Martin Blaaberg

Department BIM Manager COWI


4176 0615
mnbg@cowi.com

Kim Rytter Jensen

BIM Kompetenceleder Arkitema Architects


9133 8792
Kirje@arkitema.com

Kristian Mouridsen

Lead VDC Manager NCC


4170 4775
krimou@ncc.dk

Mads Harbo Lauritzen

BIM Manager COWI


2085 8292
mshb@cowi.dk

Frederik Bæk

BIM-manager Sweco Architects


3168 4392
fhb@aarstiderne.dk

Christian Østen Rasmussen

VDC Group Manager Aarsleff


4023 3099
cra@aarsleff.com

Mads Carlsen

Chef for Digital Innovation Sweco


7024 1030
mca@aarstiderne.dk

Mette Mikkelsen

VDC Team Manager Aarsleff


4044 2561
memi@aarsleff.com

Troels Hoff

Senior Specialist Manager, Fagchef BIM & IKT Rambøll


5161 6598
trh@ramboll.dk

Mikkel Brodersen

BIM Manager Rambøll


5161 5471
mibro@ramboll.dk

Michael Porskær


mlpr@cowi.com

Claus Lindhé


claus.lindhe@sweco.dk

Nedenstående styregruppe udgør ledelsen i DiKon - Digital Konvergens

Styregruppen

DiKon – Digital Konvergens er et branchefællesskab på tværs af seks forskellige virksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche, hvis ambition er at udvikle og bidrage til det digitale grundlag for værdiskabende processer  i branchen.

Info på

Styregruppen

Niels Treldal

Digital Development Director COWI


5640 4580
nitl@cowi.com

Àstridur Elin Àsgeirsdottir

VDC Development Manager Aarsleff


2916 0997
aea@aarsleff.com

Casper Gullach


casgul@ncc.dk

Mads Carlsen


mads.carlsen@sweco.dk

Troels Hoff


trh@ramboll.dk

Nedenstående finder du yderligere kontaktoplysninger

Projektledelse & Kommunikation

Hvis du har spørgsmål til DiKon er du velkommen til at kontakte Projektleder Erik Arnbak eller Kommunikations- og presseansvarlig Mark Sørensen.

Info på

Yderligere kontakter

Mark Sørensen

Kommunikations- og presseansvarlig


2753 9466
mail@ms-kommunikation.dk

Erik Arnbak

Projektansvarlig


2631 0202
erik@arnbak.dk