DiKon – Digital konvergens

Ny publikation - DiKon Supplement v.3.0

Efter at Molio har udgivet en ny Bygningsdelsspecifikation har vi i DiKon ligeledes opdateret vores supplement. Her finde i vores bud på informationer til Digital Projektering, Mængdefortegnelse og LCA Beregninger på Glas-/Systemvægge og Hul- og Reces-objekter. 

”Det er vigtigt at informationsleverancer tages alvorligt, da usikkerhed om informationerne medfører merarbejde og risici i resten af værdikæden. Så brug supplementet som bilag til jeres IKT aftale, og tag en god snak på projektholdet og aftal hvem der leverer hvilke informationer hvornår – og hvorfor… og husk at holde hinanden op på det”.

– Kristian Mouridsen, VDC Manager NCC

DiKon Supplement - Bygningsdelsspecifikationer 3.0