Kristian Stenild tager over som Projektleder i

DiKon - Digital Konvergens

I forbindelse med DiKons 20 års jubilæum har Erik Arnbak valgt at takke af som projektleder for branchefællesskabet. Dermed bliver tøjlerne givet videre til Kristian Stenild, der fremover skal bane vej for DiKons mission om at udbrede de digitale værktøjer og publikationer, der skal sikre en standardisering af den digitale byggebranche i Danmark
DiKon – Digital konvergens

så første gang dagens lys i 2003 og blev dannet på baggrund af et ønske fra nogle af de førende aktører i den danske byggebranche om at eskalere og standardisere det digitale byggeri i Danmark. Siden den spæde start i begyndelsen af 00’erne har Erik Arnbak samlet, koordineret og sat retning på branchefællesskabet – en rolle som nu overlades til Kristian Stenild.

Erik Arnbak om den eksponentielle udvikling i den digitale byggebranche;

“I min optik er nyttige fælles værktøjer blevet udarbejdet og implementeret hurtigere end de ellers ville være blevet grundet vores samarbejde i DiKon. Det gælder især udviklingen inden for 3D modeller, der i de 20 år er blevet meget udbredte blandt alle aktører i byggebranchen”.

Erik fortsætter:
“Det er en bedrift i sig selv, nogle af branchens dygtigste 3D medarbejdere fra medlemsvirksomhederne i Dikon i 20 år har kunnet samarbejde om løsninger, som de ellers selv skulle have lavet hver især – og at løsningerne er blevet udarbejdet uden konflikter af nogen art. Det kan jeg som projektleder godt blive en smule stolt af at se tilbage på”.

Erik Arnbak, fhv. Projektleder – DiKon

20 år senere kan vi se tilbage på en eksponentiel udvikling i det digitale byggeri, der har bevidnet vigtigheden af at arbejde standardiseret med de processer, der driver udviklingen. Her har DiKon haft en afgørende rolle i den udvikling – parallelt med øvrige samarbejdsorganisationer såsom BIM7AA og Molio.

Kristian Stenild skal nu sætte retningen

Det bliver Kristian Nøhr Stenild, der træder til som projektleder hos DiKon med sin erfaring fra- og baggrund i den digitale byggebranche. De sidste godt 20 år har Kristian rådgivet, arbejdet for og rådgivet nogle af de fremmeste aktører i den danske byggebranche.

Om indtrædelsen som projektleder for DiKon udtaler Kristian:

“Jeg vil først og fremmest forsøge at forstå, hvad der har skabt den helt specielle kultur i DiKon, der giver mulighed for at arbejde sammen på tværs af både fag og virksomheder med det formål at udvikle processer og standarder, der giver værdi for hele byggebranchen”.
Kristian fortsætter:

“For mig at se er det helt enestående at få lov til at samle og facilitere de mange innovative og brugbare løsninger, som kommer fra arbejdsgrupperne og sikre, at løsningerne bliver udbredt og accepteret – ikke bare i DiKon, men i hele branchen”.

En digital branche i forandring

Effektiviseringspotentialet i byggeriet er støt stigende i takt med, at DiKon og andre aktører skubber på for at optimere byggeprocesserne med nye digitale standarder, redskaber og samarbejdsformer baseret på fælles bygningsinformationsmodeller (BIM) og Virtual Design and Construction (VDC). Det er den konstante udvikling i bygge- og nu også til en vis grad i anlægsbranchen, som Kristian skal navigere i som Projektleder for branchefællesskabet DiKon.

“I bund og grund handler det om, at vi understøtter den digitale udvikling og det samarbejde, som de digitale værktøjer og standarder baner vejen for. Målet er både et styrket samarbejde mellem medlemsorganisationerne, samt en styrket branche med færre fejl og mangler, en øget produktivitet og et værdifuldt samarbejde både i forhold til projekter og drift”.
Kristian Stenild, Projektleder – DiKon

Kristian Stenild

Projektleder, DiKon -Digital Konvegens

Med sin erfaring og indsigt i byggebranchen er det Kristians håb at kunne guide og nudge projekterne i den rigtige retning for både de seks medlemsvirksomheder og for den samlede branche.

“DiKon skal fortsætte den rejse, som Erik har været med til at lægge sporene til – og som hidtil har kørt med et konstant fokus på værdiskabelse hos medlemsvirksomhederne og i branchen og med løsninger, der adresserer de store udfordringer”.

Om Kristian Stenild

Kristian er uddannet arkitekt og har de sidste godt 20 år arbejdet som selvstændig konsulent med fokus på spændingsfeltet mellem brugeren og den nyeste teknologi i byggebranchen. Gennem sit virke som konsulent har Kristian stor erfaring i organisationsudvikling med udgangspunkt i virksomhedskulturen, den enkelte medarbejder og den nyeste teknologi i den digitale byggebranche. Konkret har Kristian stærke kompetencer inden for programmering, systemudvikling, interfacedesign, samt stor erfaring som foredragsholder, forfatter og ledelseskonsulent.

Kristian Stenild er indehaver af CADit.

DiKons Mission

DiKons medlemsvirksomheder har i fællesskab udformet en mission, som er omdrejningspunktet for alle aktiviteter og publikationer, som tager sit afsæt i DiKon – Digital Konvergens.

”DiKons mission er at udvikle og bidrage til det digitale grundlag for værdiskabende processer hos medlemsvirksomhederne og den danske bygge- og anlægsbranche”.

Denne missionserklæring er retningssættende for de publikationer og erfaringer, som DiKons arbejdsgruppe i fællesskab udarbejder og udgiver til fri afbenyttelse i bygge- og anlægsbranchen

Om DiKon - Digital Konvergens

DiKon – Digital Konvergens er et branchefællesskab på tværs af seks forskellige virksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche, hvis mission er at udvikle og bidrage til det digitale grundlag for værdiskabende processer i branchen.

DiKon består af følgende virksomheder:
NCC, COWI, RAMBØLL, SWECO, AARSLEFF, ARKITEMA

Se vores hjemmeside på www.dikon.info eller besøg vores LinkedIn profil her

DiKon’s udgivelser er tilgængelige for alle og kan frit downloades, så længe det nævnes, at disse er udviklet af DiKon – Digital Konvergens. Gå til udgivelser her