DiKon – Digital konvergens

Fælles udviklingsmøder mellem DiKon Byggeri og DiKon Anlæg baner vejen for videreudvikling af fælles standarder

Fælles udviklingsmøder mellem DiKon Byggeri og DiKon Anlæg baner vejen for videreudvikling af fælles standarder i både bygge og anlægsbranchen! 💬 💭 💡 For at vi kan skabe de bedst mulige standarder for både bygge- og anlægsbranchen er det afgørende, at vi formår at samarbejde, dele erfaringer og udvikle på tværs.

På trods af forskellen mellem de to brancher har vi løbende fælles udviklingsmøder i DiKon, hvor begge vores arbejdsgrupper bliver klogere på fælles udfordringer og løsninger. Vi ser frem til flere tværfaglige møder og vores fælles dag for det samlede DiKon til sommer.