DiKon vil harmonisere 3D-modeldata for

Livscyklusvurderinger i byggeriet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam eleifend dignissim pretium. Maecenas at gravida leo. Proin eu dolor vitae libero pellentesque porttitor nec non sem. Suspendisse sollicitudin at urna in varius. Sed laoreet id mauris ut consectetur. Donec ultrices felis at purus finibus fringilla.

Data direkte fra BIM modellen
Ny udgivelse skal lette arbejdet med livscyklusberegninger

  

I samarbejdet med at udvikle den kommende DiKon udgivelse, har der været et skarpt fokus på at lette en ellers tung arbejdsproces for bæredygtighedskonsulenten ved helt grundlæggende at tage udgangspunkt i dennes arbejde. Et konkret mål har været at reducere den mængde tid som bæredygtighedskonsulenterne bruger i deres arbejde med LCA (Life Cycle Assessment) på tværs af byggebranchen. Det handler blandt andet om at gøre informationer tilgængelige, ensarte, hvad der skal tages mængder af, validere mængder og generelt beregne de afledte effekter, som er vigtige, når der skal udarbejdes en LCA. Ydermere har det været vigtigt for arbejdsgruppen hos DiKon at gøre informationerne, der bruges i LCA’en, mere pålidelige, hvilket man har lagt et stort arbejde i. 

Dermed har udgivelsen potentiale til at kunne reducere risikoen for, at informationerne til LCA’en ikke er korrekte, hvilket kan føre til, at CO2-kravene ikke overholde. Den kommende DiKon udgivelse udkommer på forkant af det lovpligtige krav om udarbejdelsen af LCA’er, som træder i kraft i 2023 for alle nye byggerier, som et led i indførelsen af bæredygtighedsklassen i bygningsreglementet.

Nye byggerier bliver desuden pålagt at overholde en maks. CO2-udledning pr. m2 – for byggerier over 1000 kvm bliver grænsen 12 kg CO2-eq./pr. m2/år. Et sådan krav vil de-facto ramme alle større bygherrer på tværs af branchen i Danmark.

Kristian Mouridsen, der er Lead VDC Manager hos NCC og Projektleder for udviklingen af den nye udgivelse uddyber:

“Der er en naturlig kobling mellem de data og informationer, der skal bruges i en LCA beregning og så de data og informationer, som gemmer sig i BIM-modellen. Lavpraktisk handler det om at kunne identificere, hvilke materialer, der indgår i byggeriet og hvilke mængder, der er tale om i et komplekst byggeri”.

Kristian fortsætter:

“Vi ser ind i en fremtid, hvor behovet for at kunne trække valide modeldata og informationer ud af BIM modeller til brug i LCA-beregninger vil stige, og hvor kravene til det bæredygtige byggeri sideløbende kun vil blive skærpet. Desværre mangler vi praktiske standarder for at beskrive byggematerialer og mængder på sammensatte bygningsdele. Med den kommende udgivelse prøver vi alligevel at skabe balance i krav og formåen i forbindelse med LCA til bæredygtighedsklassen. Vi sigter ikke efter at kunne automatisere hele processen, men at ensrette projektgrundlaget, så hver bæredygtighedskonsulent kan bruge sine egne værktøjer på tværs af projekter og dermed effektivisere processen.”

– Kristian Mouridsen, Lead VDC Manager hos NCC

Fokus på bygningsdele 

Med den nye udgivelse fokuseres der på den enkelte bygningsdel og de enkelte informationsniveauer (LOI) og her tilføjes de egenskaber, som er relevante for en LCA beregning. Disse informationer bliver dernæst specificeret i en Leverancespecifikation, som man kender dem fra tidligere DiKon udgivelser. 

I selve udviklingsarbejdet har DiKon valgt at fremhæve de nødvendige bæredygtighedsinformationer, der kan give et fælles referencegrundlag at diskutere ud fra, når man sidder i projektfasen. Dikon anbefaler, at disse er tilgængelige via modellerne, som egenskabsdata. 

Amalie Nyholm, som er bæredygtigheds-ingeniør hos NCC, forklarer, hvilke fordele dette kan medføre:

“Projektet har potentialet til at reducere tidsomkostninger forbundet med LCA-arbejdet, ved at skabe en fælles ramme for, hvilke informationer projektet skal beriges med og hvor og hvornår de skal være tilgængelige. Det øger kvaliteten af LCA’erne, at informationerne er pålidelige, da de er tilvejebragt i projektmaterialet med det formål at udarbejde LCA. I sidste ende vil det kunne reducere risikoen for væsentlige fejl og reducere risikoen for ikke at overholde CO2-krav”.

– Amalie Nyholm, Bæredygtighedsingeniør hos NCC

Mads Carlsen, som er Chef for Digital Innovation hos Sweco og en fast del af arbejdsgruppen, uddyber her den ønskede effekt af at tilføje bæredygtighedsegenskaberne:

“Målet med de nye egenskaber er at give dem, der modellerer i BIM-modellerne et indblik i, hvad de skal være opmærksomme på, når de skal levere modellen til de bæredygtighedeksperter, der sidder med LCA analysen, og i lige så høj grad at lette bæredygtighedskonsulents arbejde”.

– Mads Carlsen, Chef for Digital Innovation hos Sweco

Det er ambitionen at få udgivelsen gjort tilgængelig for alle i byggebranchen inden udgangen af 2021. Mads Carlsen siger følgende om tidshorisonten for den kommende udgivelse: 

“Vi forventer, at supplementet er klar i slutningen af 2021 og vi er på nuværende tidspunkt så langt, at vi har opdateret alle de eksisterende bygningsdele med de ekstra krav. De næste par måneder handler om at få feedback og få gennemarbejdet udgivelsen”.  

– Mads Carlsen, Chef for Digital Innovation hos Sweco

 

Foreløbigt eksempel på at nødvendige bæredygtighedsinformationer indskrives på Dikons ”Side 2 supplement” til Molios Bygningsdelsspecifikationer under ydelsen 9.33.
For yderligere information
om DIKON digital konvergens

Se vores hjemmeside på www.dikon.info eller besøg vores LinkedIn profil her

DiKon’s udgivelser er tilgængelige for alle og kan frit downloades, så længe det nævnes, at disse er udviklet af DiKon – Digital Konvergens. Gå til udgivelser her

Andre nyheder