Bredt samarbejde

DiKon satser på bredt samarbejde i branchen med nye digitale standarder

DiKon, BIM7AA og Molio arbejder i disse dage indgående på at få udarbejdet nye fælles bygningsdelskort og en ny leverancespecifikation, der i endnu højere grad skal være standarden for, hvordan vi arbejder digitalt i byggebranchen. Udviklingsarbejdet foregår i Molio-regi med bidrag fra en bred vifte af aktører i branchen.

For DiKon har hele processen og strukturen bag udviklingen af nye digitale standarder ændret sig markant de seneste år.


Med udgangspunkt i DiKons originale bygningsdels- og leverancespecifikationer, – og med repræsentanter fra både DiKon og BIM7AA, er det fortsatte udviklingsarbejde nu en integreret del af Molio.

Siden aftalen mellem DiKon, BIM7AA og Molio trådte i kraft sidste år, er der på tværs af de tre organisationer blevet samlet arbejdsgrupper og en styregruppe med det ene formål at udvikle og styrke de digitale standarder, som allerede har været med til at præge byggebranche og sætte en retning for det digitale samarbejde gennem en årrække.

Brede standarder kræver brede samarbejder

Ifølge Troels Hoff fra Rambøll er DiKon, BIM7AA og Molio med det nuværende udviklingsarbejde inde i en skaleringsproces, hvor Molio kommer til at spille en afgørende rolle, når det kommer til at få udbredt de digitale standarder på tværs af branchen.

“ Vores håb med at samle udviklingsarbejdet under Molios paraply, og i samarbejde med BIM7AA er, at vi tror på, at vi i sidste ende kommer til at stå med et stærkere værktøj, der både kommer til at tilgodese ingeniøren og arkitekten og som for alvor kan blive integreret i branchen med Molio som katalysator”.

– Troels Hoff, Head of BIM – Ramboll Denmark Buildings & DiKon-medlem

Hvordan formes de nye digitale standarder?

Hvor brugbar en digital standard bliver, er i høj grad afhængigt af, hvem der er med til at udvikle den. For at få så meget viden og knowhow som muligt med ind i udviklingsarbejdet, har man i Molio regi valgt at dele processen op i tre arbejdsgrupper, der alle har til opgave at forme specifikke dele af bygningsdelskortene, samt en konkret arbejdsgruppe for udviklingen af den nye leverancespecifikation.

Arbejdsgrupperne består af en Konstruktionsgruppe, hvor Troels Hoff er formand på vegne af DiKon, en Installationsgruppe, hvor Mikkel Rønne fra NCC er formand og endelig en Arkitektarbejdsgruppe med Auðunn P. Reynisson fra Cubo som formand. I arbejdsgruppen for leverancespecifikationen sidder Frederik Bæk, Kristian Mouritsen og Troels Hoff, der alle er DiKon medlemmer.

Derudover er der en overordnet styregruppe med ansvar for at få tilvejebragt den endelige udgave af den nye fælles leverancespecifikation og her er Jacob Güldner fra NCC formand.

“For os er det afgørende, at vi får nye øjne på de værktøjer, som vi i DiKon i sin tid var ophavsmænd til. Vi står et sted, hvor vi har brug for at tage branchen i ed og i samarbejde få lavet digitale standarder med og for branchen. Samtidig er jeg godt tilfreds med, at vi er en hel del DiKon-medlemmer, som er repræsenteret i Molios arbejdsgrupper, sådan at vi også følger arbejdet til dørs”.

– Jacob Guldner, Lead VDC Manager, NCC og DiKon-medlem

Leverancespecifikation klar i 2021

Ambitionen fra alle parters side er at komme så langt som muligt med tilføjelsen af nye bygningsdelskort til bygningsdelsspecifikationen i 2021. Konkret er det målet, at få tilføjet nye bygningsdele for installations- og arkitektfagdisciplinen, samt helt at få færdiggjort leverancespecifikationen, så den kan bruges i aftalegrundlaget for aftaler baseret på YBL18. Leverancespecifikationen skal give et godt udgangspunkt og samtidig give mulighed for en individuel projekttilpasning på standardiseret vis.

Samlet set er der i arbejdsgrupperne repræsentanter for ni organisationer i byggeriet foruden de syv virksomheder, som udgør DiKon – Digital Konvergens.

Den nye organisering

Styregruppen & Arbejdsgrupperne

Samlet set er der i arbejdsgrupperne repræsentanter for ni organisationer i byggeriet foruden de syv virksomheder, som udgør DiKon – Digital Konvergens.

Andre nyheder