DiKon – Digital konvergens

DiKon bidrager til anvendeligheden af LeksiCON i det daglige arbejde på byggeprojekterne

DiKon har gennem de seneste måneder afprøvet den nye LeksiCON viewer, der er under udvikling hos Molio – Byggeriets Videnscenter. Generelt ser DiKon et stort potentiale ved at egenskabsdata bliver standardiseret på tværs af branchens aktører, da det vil kunne spare mange timer, at den korrekte data er tilstede på det rigtige tidspunkt.

DiKon har gennem afprøvningen fokuseret på den praktiske anvendelse af LeksiCON på projekterne, altså hvorledes en projektmedarbejder kan anvende det i det daglige arbejde.

Der er blevet fokuseret på følgende emner:

1. Hvordan oprettes LeksiCON egenskaber i software såsom Revit og Tekla?

2. Hvordan ser brugeren af BIM-softwaren den definition af egenskaben, der findes i LeksiCON?

3. Hvordan sikres det ved overdragelse af information til en anden part, at denne bliver i stand til at se definitionen af egenskaben, der findes i LeksiCON?

Dialogen om ovenstående emner har ledt til nogle væsentlige justeringer af LeksiCON, der sikrer at indholdet kan omsættes til anvendelse i det daglige arbejde på projekterne. DiKon er glade for at kunne bidrage til denne helt afgørende udvikling i den danske byggebranche. Du kan læse mere om LeksiCON i produktbladet og på Molios hjemmeside