Nye digitale standarder

BIM Infra og Dikon Anlæg indgår nu samarbejde om nye anlægsstandarder i 2021

Branchesamarbejdet BIM Infra, der består af Banedanmark og Vejdirektoratet indgår nu i et officielt samarbejde med DiKon Anlæg om i fællesskab at udvikle de kommende anlægsspecifikationer. Via samarbejdet med de to store bygherreorganisationer er det ambitionen, at den endelige anlægsudgivelse også skal rumme elementer og informationer, der er afgørende for bygherresegmentet og dermed favne endnu bredere i anlægsbranchen.

Samarbejdet som nu officielt er trådt i kraft i januar 2021 har været under opsejling siden foråret, hvor de indledende samtaler mellem branchefællesskabet og de to bygherreorganisationer så dagens lys. Årsagen til, at tiden nu er moden til at repræsentanter fra både Banedanmark og Vejdirektoratet sætter sig til bordet ved DiKons udviklingsgruppe, skal findes i det hidtidige arbejde med udviklingen af anlægsstandarder, som har fundet sted hos både DiKon og BIM Infra indtil nu. 

Én samlet anlægsudgivelse

Hos både BIM Infra og DiKon Anlæg har man arbejdet med at udvikle anlægsstandarder, som man kender dem fra byggebranchen.

BIM Infra udgav i februar 2020 publikationen BIMInfra.dk-Modenhedsniveau 2, der bl.a. indeholder krav til BIM, samt IKT-specifikationer, som hovedsageligt er blevet brugt på projekter, hvor Banedanmark eller Vejdirektoratet har stået som bygherre.

Desuden har BIM Infra udviklet publikationen ’Discipline Model Specification’, der til dels lægger grundlaget for det videre udviklingsarbejde, der nu påbegyndes med DIKon, og hvor målet er fælles digitale anlægsstandarder. Hos DiKon’s arbejdsgruppe har udviklingen af anlægsstandarder, som vi kender dem fra bygningsdelsspecifikationen, været i gang siden starten af 2020.

I 2021 vil BIM Infra og DiKon Anlæg altså gøre fælles front og nyde godt af erfaringerne på tværs i udviklingen af én ny fælles anlægsudgivelse.

Ifølge Stine Krogh Dahlstrup, der er CAD koordinator hos Banedanmark, og som nu indgår i selve udviklingsarbejdet sammen med DiKon Anlægs udviklingsgruppe, giver det god mening at få input fra både bygherre, rådgivere og entreprenører, når man udvikler brede branchestandarder.

“Når man udarbejder standarder i fællesskab, så opstår der samtidig et fælles ejerskab. Via samarbejde mellem BIM Infra og Dikon Anlæg sikrer vi både, at erfaringerne fra de forskellige aktører afspejles i den endelige udgivelsen, og samtidig sikrer vi også en forankring hos medlemsorganisationerne, der gør, at det bliver en reel fælles udgivelse”.

– Stine Krogh Dahlstrup, CAD Koordinator hos Banedanmark

Der er gevinster at hente

Ifølge Stine vil de fælles anlægsstandarder komme til at have en positiv indvirkning på antallet af misforståelser og diskussioner mellem aktørerne i anlægsprojekterne, med de vil også kunne bane vejen for en stigning i genbrug af objekter, fra ét anlægsprojekt til et andet.

“De fælles anlægsstandarder gør det muligt, at man kan udforme et decideret katalog af anlægsobjekter, hvor metadataen er sat korrekt op og hvor man vil tilføje det eksakte informationsniveau, ligesom man kender det fra byggebranchen. Det vil gøre en stor forskel for rådgiverne på anlægsprojekterne, der således ikke skal bruge tid på at modellere de samme objekter gang på gang”.

– Stine Krogh Dahlstrup, CAD Koordinator hos Banedanmark

I det tidligere udviklingsarbejde i BIM Infra regi har Stine i en årrække arbejdet sammen med Tina Jonsen, der er Vejingeniør hos Vejdirektoratet og som nu ligeledes træder ind den fælles udviklingsgruppe.

“Vi har de seneste år arbejdet sammen med Banedanmark gennem BIM Infra om at udvikle fælles standarder, og vi kommer derfor med en masse erfaring, som vi kan bringe med ind i dette samarbejde. Samtidig kan vi også bringe et bygherreperspektiv og erfaringer til bordet. Det kunne både være i forhold til kontraktstyring, men i høj grad også i forhold til driftsområdet, hvor vi hos BIM Infra ligger inde med stor viden og knowhow”.

– Tina Jonsen, Vejingeniør hos Vejdirektoratet

En standardisering af anlægsbranchen 

Ambitionen er, at publikationen skal forankres på tværs af de mange medlemsorganisationer og projekter og dermed skabe grundlag for en reel standardisering af den danske anlægsbranche.

Kenneth Højbjerg, der er Department BIM Manager hos COWI og medlem af DiKons anlægsgruppe, sætter her ord på, hvilken betydning udviklingssamarbejde mellem DiKon og BIM Infra vil få for den kommende anlægsudgivelse.

“Bygherren er jo både kravstiller i forhold til udbudsmaterialet, og slutbruger på anlægsprojekterne. Samtidig er det også dem, der oplever de forskelle, der er på rådgivere og entreprenører i branchen. Via vores fremtidige samarbejde med BIM Infra får vi hos DiKon en unik mulighed for at få tilført ny viden og samtidig blive helt skarpe på de behov, der ligger hos en bygherre”.

Kenneth fortsætter:

“Især når det drejer som om mængden af anlægsdelskort vil BIM Infra kunne komme med et reelt bud på, hvor mange vi har brug for og hvordan de bedst udformes i en kommende udgivelse. Med erfaringerne fra Vejdirektoratet og Banedanmark kan vi, så at sige, indstille sigtekornet og komme med en udgivelse, der lever op til de konkrete behov, der er i anlægsbranchen”.

– Kenneth Højbjerg, Department BIM Manager hos COWI.

Ifølge Kenneth Højbjerg vil også LOI (Level of Information) være et område, hvor DiKon kan flytte sig væk fra antagelser om, hvilke informationsniveauer og hvilke anlægsdelsdata en bygherre finder relevante på en større anlægssag, til rent faktisk at få konkrete input herom direkte fra BIM Infra.

Domicil på Vesterbro

Banedanmark og Vejdirektoratet deler domicil med blandt andre Trafik-, bygge- og boligstyrelsen og har adresse på Carsten Niebuhrs Gade 43 på Vesterbro i København. Fotos: MS Kommunikation

Om BIM Infra

To af landets største bygherrer, Banedanmark og Vejdirektoratet, har indgået et 5-årigt samarbejde om at videreudvikle den digitale transformation i bygge- og anlægssektoren med udgangspunkt i det internationale standardiseringsarbejde på området.

Om DiKon Anlæg

DiKon vil give anlægssegmentet mulighed for at komme på omgangshøjde med byggebranchen, når det kommer til digital transformation og om at udnytte digitale værktøjer i tværfaglige samarbejder mellem branchens parter.