Data fra 50.000 kvm punktskyscanning

Fremsynet driftsmodel på Regionshospitalet Horsens

I forbindelse med en omfattende 3D scanning af bygningsmassen på Regionshospital Horsens har Rambøll modificeret og tilpasset DiKon’s “Scan to BIM” publikation. Den tilpassede publikation har bidraget til en værdifuld dialog med driftsafdelingen omkring krav og ønsker, men er også et lysende eksempel på, hvordan byggebranchen med projekt-tilpassede publikationer kan skabe værdi for en driftsherre ved at skabe klare forventninger til objektbaserede modeller, der kan indlæses til et digitalt modelbaseret driftssystem.

Lorum Ipsum

Tættere på virkeligheden i driftsmodellerne

I foråret 2020 udviklede man hos branchefællesskabet DiKon nye bygningsdelskort til brug i 3D-modeller, der baserer sig på punktskyscanninger af eksisterende bygningsmasser. Bevæggrunden fra medlemsorganisationernes side var, at man i byggebranchen har manglet en pendant til tidligere DiKon udgivelser, som tager højde for renoverings- og driftssager.

Netop “Scan to BIM” publikationen er nu kernen i det tværfaglige samarbejde mellem Rambøll, Geopartner Landinspektører og Regionshospitalets BIM afdeling, der i løbet af projektperioden og igennem flere faser skal udmønte sig i en fremsynet driftsmodel, der skal fungere som et dagligt værktøj for Regionshospitalets driftspersonale. 

Ifølge Thomas Skytte Poulsen, der er BIM Manager hos Rambøll har den projekt-tilpassede “Scan to BIM” publikation lagt grundlaget for både en afklaring af de behov og ønsker, som driftspersonalet har haft i forbindelse med udarbejdelsen af driftsmodellen, men også i forhold til de leverancer, som har været nødvendige fra punktsky-leverandøren GeoPartner.

“Det her er et skoleeksempel på, hvad “Scan to BIM” publikationen kan og hvordan den skal bruges. Vi sikrer via publikationen en skabelon for, at vi kun modellerer det, som vi har aftalt, og kun scanner i det niveau, som er nødvendigt”.

– Thomas Skytte, BIM Manager, Rambøll

Med udgangspunkt i “Scan to BIM” publikationen fik Rambøll og Regionshospitalet ligeledes afklaret, hvilke bygningsdele, kategorier og tilhørende LOG, LOI og LOR niveauer, der skulle fokuseres på i processen med, at omdanne scanningerne til data i driftsmodellen.

Jarle Berggren, der er bygningskonstruktør ved Regionshospitalet, Horsens uddyber herunder processen;

“Vores arbejdsproces består i princippet i at oprette Revit modeller på baggrund af det eksisterende tegningsmateriale. Dernæst sørger vi for at vores bygningsdele er matchet op mod vores “Scan to BIM” publikationen. Når vores bygningsdele er på plads, bruger vi vores punktskyer til, at sikre placeringen af disse bygningsdelene”.

– Jarle Berggren, Bygningskonstruktør – Service og Teknik, Regionshospitalet Horsens

 

Revit-modeller bliver fremadrettet brugt videre i Regionshospitalets driftssystemer og yderligere information, der knytter sig til bygningsdelene, bliver løbende tilføjet.

“Brugen af den projekttilpassede “Scan to BIM” bygningsdelsspecifikation har gjort, at vi har kunnet kvalitetssikre det, som vi har scannet, hvilket har givet os et entydigt grundlag, at arbejde ud fra”.

– Jarle Berggren, Bygningskonstruktør – Service og Teknik, Regionshospitalet Horsens

 

 

Håndskanning

Geopartner Landinspektører A/S er leverandør af punktskyerne.

(Billedet her viser et niveau fra en bygning. Håndskanning udføres etagevis, og ved hjælp af eksempelvis Autodesk ReCap kan man besigtige og kontrollere punktskyerne. Geopartner Landinspektører A/S er leverandør af punktskyerne. Kilde: Regionshospitalet Horsens)

Regionshospitalet i Horsens

Droneflyvning

(Billedet viser en oversigt over de forskellige bygninger for Regionshospitalet i Horsens. Punktskyen er udført med droneflyvning af LE34. Kilde: Regionshospitalet Horsens)

Scan to BIM

Et entydigt projektgrundlag

Med “Scan to BIM” bygningsdels-specifikationen på plads, fik Regionshospitalet sikret Revit modellerne et fælles og entydigt projektgrundlag og ifølge Jarle Berggren er det tiltrængt, at der nu foreligger en publikation, der fokuserer på at standardiserer scanningsdataen til brug i driftsmodeller.

Ifølge Allan Clausen, der ligeledes er BIM Manager hos Rambøll, er målet at udvikle driftsmodellen gennem hele projektet og løbende berige den med informationer, som kan bruges direkte i Regionshospitalets eget driftssystem. På den måde bruges “Scan to BIM” publikationen til at komme lidt tættere på virkeligheden og skal ifølge BIM Manageren ikke ses som en statisk publikation, der udelukkende kan bruges i forbindelse med arkitektmodeller, men en man udvikler på over flere faser.

“Målet med driftsmodellen, som Regionshospitalet bygger er, at få de vigtigste informationer med, som knytter sig til drift, og som både omfatter geometriske forhold, og tekniske installationer, – som ofte er viden der bor hos driftspersonalet. Sidste step er at få lavet en sammenkobling af geometrien i modellen og data fra driftssystemet”.

– Allan Clausen, BIM Manager, Rambøll

Driftsmodellen og publikationen udvikler sig synkront
Udviklingen af den endelige driftsmodel sker i faser og den geometriske model, som i første omgang er udarbejdet på baggrund af publikationen, skal nu løbende beriges med tekniske informationer, hvilket sideløbende betyder, at Rambøll modificerer “Scan to BIM” publikationen for at tilpasse denne til de specifikke behov.

Dermed sker der en form for synkron udvikling af både driftsmodel og publikation for at sikre, at informationen i modellen lever op til det, der er angivet i publikationen og aftalt mellem parterne i projektet.

“Når vi arbejder med projekt-tilpassede publikationer, ligesom det er tilfældet med “Scan to BIM” publikationen, udvikler vi løbende på både publikationen og driftsmodellen med nye informationer og dermed både dokumenterer og sikrer vi de informationer, som på sigt skal bruges til at drifte hospitalet via 3D-modellen”

– Thomas Skytte Poulsen, BIM Manager, Rambøll

 

Udover at der blandt DiKon medlemmer har været et behov for at skærpe de informationer, der knytter sig til drift af en eksisterende bygningsmasse, er det ydermere påpeget i de nye aftaleforhold i IKT-specifikationen, at der skal foreligge en proces for digitalisering af eksisterende forhold. Sammenlagt har de to forhold ført til udarbejdelsen af “Scan to BIM” publikationen.

“Det giver god mening at gå videre af denne her vej og videreudvikle på vores “Scan to BIM” publikation, så vi gør vores driftsmodeller endnu mere avancerede og på sigt eksempelvis inkorporerer GPS lokationer, mængder og forekomster, som driftspersonalet kan pinpointe via devices”.

– Thomas Skytte, Rambøll

For yderligere information om DiKon – Digital Konvergens se vores hjemmeside på www.dikon.info eller besøg vores LinkedIn profil her.

Du kan hente “Scan to BIM” publikationen direkte via linket her.

DiKon’s udgivelser er tilgængelige for alle og kan frit downloades, så længe det nævnes, at disse er udviklet af DiKon – Digital Konvergens. Gå til udgivelser her.

 

Andre nyheder

25 maj 2022

Lorum ipsum

25 maj 2022

Lorum ipsum

25 maj 2022

Lorum ipsum