Året der gik

& DiKon anno 2021

Det har været et begivenhedsrigt år for vores branchefællesskab, der både har budt på nye medlemmer og partnerskaber, nye publikationer og ikke mindst et nyt fokus på anlægsstandarder. Læs med i årets sidste artikel om Molio’s videreførsel af vores fælles bygningsdelsspecifikation, om NIRAS og MOE’s bidrag til vores anlægsfokus, om baggrunden for vores nye “Scan to BIM” udgivelse og ikke mindst om vores nye fokusområder for 2021

Ny udgave

En fælles bygningsspecifikation

Molio, der de sidste mange år har været bannerfører i branchen, når det kommer til at formidle byggefaglig viden ud til den danske byggebranche, indgik i efteråret en aftale med DiKon og BIM7AA om at huse den nyeste udgave af vores fælles bygningsspecifikation.

For DiKon giver adresseskiftet god mening, da Molio har en unik position til at kunne udbrede publikationen og branchestandarden til hele den danske byggebranche. Christina Hvid, der er Administrerende Direktør hos Molio sætter her ord på overtagelsen af den fælles publikation, samt hvilken betydning samarbejdet vil få for den danske byggebranche.

“Den aftale, der nu er lavet mellem DiKon, BIM7AA og Molio ser jeg som et udtryk for et reelt ønske fra branchens parter om at styrke det brede samarbejde i bygge- og anlægsbranchen. Og der er ingen tvivl om, at vi sammen nu står stærkere både, når standarderne skal udbredes, men også, når de skal implementeres i branchen. Hertil kommer, at vi i Molio gerne vil digitalisere bygningsdelsspecifikationerne, hvilket gør, at de i endnu højere grad vil kunne anvendes i en digital arbejdsproces”.

– Christina Hvid, Administrerende Direktør hos Molio

Christina Hvid

Administrerende Direktør hos Molio

Via samarbejdet mellem Molio, BIM7AA og DiKon udnytter vi, ifølge Christina Hvid, på bedste vis vores forskellige positioner og indsigter i branchen til at øge produktiviteten.

“DiKon og BIM7AA dækker dele af værdikæden med en dyb faglighed og i Molio dækker vi hele værdikæden med en bred faglighed. Den kombination tror jeg virkelig på er nøglen til en mere produktiv bygge- og anlægsbranche, da branchen gennem vores samlede netværk og kanaler får de bedst mulige standardiserede værktøjer, som er udviklet til branchen og af branchens specialister”.

– Christina Hvid, Administrerende Direktør hos Molio

DiKon vil fortsat være en del af det faglige udviklingsarbejde og supplere med faglighed i form af nye bygningsdelskort, der er afgørende for at bygningsdelsspecifikationen fortsat kan være et aktuelt værktøj for hele byggebranchen.

Niras og Moe

Blev en del af DiKon Anlæg

Med indtrædelsen af MOE og NIRAS i DiKon Anlæg i maj måned blev det fortsatte udviklingsarbejde af digitale anlægsstandarder styrket yderligere med støtte fra to særdeles markante aktører i den danske anlægsbranche.

Efter de første, godt seks måneder i Dikon Anlæg, påpeger Gita Monshizadeh, der er Technical Director hos MOE Infrastructure, den sammenhængskraft, der er opstået imellem de udviklende parter i arbejdsgruppen:

At skulle forholde sig til standarder fra byggebranchen og omsætte dem til noget brugbart i en anlægssammenhæng er en spændende og lærerig proces. Det skaber gensidig forståelse, og efter min mening på kort tid har fået parterne i DiKon Anlæg et skridt tættere sammen”

– Gita Monshizadeh Technical Director, MOE Infrastructure

Siden etableringen af Dikon Anlæg i 2019 er der blandt DiKon’s medlemsorganisationer blevet arbejdet på højtryk for at få udviklet anlægsversioner af de kendte bygningsdelskort og leverancespecifikationer, som man kender dem fra den danske byggebranche.

Det er netop det arbejde, som de to nye medlemsorganisationer støtter op omkring. Thomas Lundsgaard, der er Ekspertisechef & BIM-ansvarlig for Infrastruktur hos NIRAS sætter følgende ord på udviklingsarbejdet

 

Thomas Lundsgaard

Ekspertisechef & BIM-ansvarlig hos NIRAS

“Det er et vigtigt og konstruktivt samarbejde, som vi har i anlægsgruppen, hvor værdiskabelse og vidensdeling indenfor og på tværs af byggeri og anlæg kommer til udtryk gennem nye og harmoniserede standarder”.

– Thomas Lundsgaard, Ekspertisechef & BIM-ansvarlig for Infrastruktur hos NIRAS

Det forventes, at de nye anlægsstandarder bliver tilgængelige i løbet af første kvartal 2021.

Scan to BIM

Byggebranchen fik en ny standard for “Scan to BIM”

I juni måned i år udgav DiKon en helt ny bygningsdelsspecifikation, der var skræddersyet til at tage højde for renoverings- og driftssager på tværs af byggebranchen, hvor der i høj grad er brug for et lavt LOD niveau. 

Ambitionen bag den nye bygningsdelsspecifikation har været at imødekomme et behov fra branchens side om at kunne 3D-modellere direkte på baggrund af en punktsky.

DiKon’s “Scan to BIM” publikation har nu været tilgængelig i et halvt års tid og ifølge Thomas Skytte, der er BIM Manager i Rambøll og én af udviklerne bag udgivelsen, så har modtagelsen været rigtig fin. 

Ifølge Thomas Skytte er det en styrke at “Scan to BIM” ligger i direkte forlængelse af den fælles bygningsdelsspecifikation fra DiKon, BIM7AA & MOLIO i forhold til fokusset på den tidlige fase og det lave informationsniveau.   

Ligesom med alle andre udgivelser i DiKon regi bliver der også løbende videreudviklet på “Scan to BIM” udgivelsen, og på, hvordan den kan skabe yderligere værdi for branchen. Ifølge Thomas Skytte kunne en skræddersyet “Scan to BIM leverancespecifikation” måske komme på tale.   

“Et naturligt næste skridt kunne være enten at udvide DiKon’s nuværende leverancespecifikation, så den er kompatibel med “Scan to BIM” udgivelsen eller at udvikle en ny skræddersyet udgave, så vi yderligere kan præcisere ydelserne”.

– Thomas Skytte, ICT Project Manager

Via linket herunder kan du kan læse mere om brugen af “Scan to BIM” og om, hvordan publikationen har bidraget til en værdifuld dialog med driftsafdelingen på Regionshospital Horsens angående krav og ønsker til en fremtidig driftsmodel.

https://www.dikon.info/data-fra-50-000-kvm-punktskyscanning-foerer-til-fremsynet-driftsmodel-paa-regionshospitalet-horsens/

Bæredygtighed, automatisering og standardisering af egenskaber i DiKon i 2021

I 2021 er det en klar ambition for alle medlemsorganisationerne i DiKon at sætte et strategisk fokus på bæredygtighed, automatisering, samt standardiserede egenskaber der fortsat vil ligge til grund for standardiseringsarbejdet i branchefællesskabet.

Et stigende fokus på bæredygtighed og automatisering vinder frem på tværs af bygge- og anlægsbranchen, og i 2021 vil DiKon ligeledes dykke ned i den udvikling. 

På bæredygtighed vil DiKon qua vores vedvarende fokus på at skabe standarder for valide bygningsmodeller have fokus på, hvordan vi i højere grad kan understøtte den datamæssige udnyttelse af vores digitale bygningsmodeller ind i de bæredygtige beregningsmodeller. 

Mikkel Rønne, der er Udviklingschef for VDC og Digitalisering i NCC Renovering, og som sidder med i DiKon’s arbejdsgruppe uddyber det nye bæredygtighedsfokus.

“Standardisering af egenskaber er fortsat kernen i vores udviklingsarbejde i DiKon, men i 2021 vil vi bygge ovenpå med et bæredygtigheds– & automatiseringsaspekt. Indenfor bæredygtighed ser vi helt klart et potentiale i at kunne anvende standardiserede egenskaber fra BIM modellerne til LCA analyse”.

Ifølge Mikkel Rønne vil en standardisering af både automatisering og bæredygtighed være et fokus i branchen generelt, hvorfor DiKon naturligvis vil række hånden ud til andre initiativer og kompetencer, der eksistere i branchen.

For yderligere information om DiKon – Digital Konvergens se vores hjemmeside på www.dikon.info eller besøg vores LinkedIn profil her.

DiKon’s udgivelser er tilgængelige for alle og kan frit downloades, så længe det nævnes, at disse er udviklet af DiKon – Digital Konvergens. Gå til udgivelser her.

Thomas Skytte

ICT Project Manager hos Rambøll

“Vi har fået meget respons på vores udgivelse, og det er min klare fornemmelse, at rigtig mange allerede er igang med at bruge “Scan to BIM” udgivelsen. Især blandt landmålerne lader det til, at den har fået luft under vingerne”.

– Thomas Skytte, ICT Project Manager